Skip to main content

ครูสมพงษ์ : ครูสร้างตำนานฤาษีดัดตนในน้ำที่เสถียรธรรมสถาน

ครูสมพงษ์ วิเศษสุวรรณ ชีวิตในวันนี้ของครูสมพงษ์ วิเศษสุวรรณ กลายเป็น "ครูสอนนวดไทยตํารับวัดโพธิ์" มืออาชีพที่มีชื่อเสียงในนานาชาติ ด้วยความที่คลุกคลีอยู่ในวงการนวดไทยมานานนับสิบปี ครูได้มองเห็น "ความเปลี่ยนแปลงของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งชีวิตและผู้คนที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านสุขภาพ" ยิ่งโลกเปลี่ยนเร็ว สิ่งหนึ่งที่ครูคิด คือ "หมอนวดไทยก็ต้องปรับมุมความคิดให้เร็วตาม บางครั้งก็ต้องคิดแบบล้ำหน้า เพราะหมอนวดมีอิทธิพลต่อร่างกายและความเคลื่อนไหวของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย"

ครูสอนนวดไทยที่ดีต้องหา "จุดสมดุล" ระหว่างเทคนิคการนวดไทยในแบบตะวันออก กับการใช้กล้ามเนื้อยืดเหยียดที่เหมาะสมในแบบตะวันตกให้เจอ เพราะนี่คือโจทย์ที่ท้าทายสำหรับคนสูงวัยในโลกสมัยใหม่ เหมือนกับประสบการณ์ชีวิตครั้งแรกในชีวิตที่ครูสมพงษ์ได้รับ เมื่อโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) ได้ให้ "โอกาส" ร่วมเปิดมุมมององค์ความรู้ยืดเหยียดร่างกายตามหลักแพทย์แผนไทย ที่ชื่อว่า ฤาษีดัดตน ที่เสถียรธรรมสถาน