Skip to main content

E-Magazine

ธรรมสวัสดี E- Magazine คือ หนังสือที่เกิดจากแรงบันดาลใจ ด้วยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เหตุการณ์นี้ทำให้สื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารและหนังสือ วัสดุเทปภาพและเสียง อันเป็นผลงานของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ถูกไหม้ทำลายลงในกองไฟ เหตุการณ์นั้นจึงเป็น โอกาสให้เกิด ธรรมสวัสดี E-Magazine ฉบับแรก เพื่อรายงานเหตุการณ์ไฟไหม้เสถียรธรรมสถาน ให้ได้รับทราบข้อมูลและเรื่องราวทั้งหมดในขณะนั้น โดยบรรณาธิการคนแรกที่เริ่มต้นให้ คือ คุณพนิดา มาสกุล 

การผลิตสื่อ ธรรมสวัสดี E -Magazine ในช่วงแรกๆ ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสา ในการร่วมเขียนคอลัมน์ต่างๆ และบรรณาธิการฉบับพิเศษ อย่างเช่น ฉบับของ ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ หรือ ดร.เพชร เท่-เหนือ-ไทย ได้จัดทำ ธรรมสวัสดี ฉบับ เสถียรธรรมคำฉันทะรัก ที่เล่าเรื่องราวของที่มาของเบื้องหลังหนังสือเสถียรธรรมคำฉันทะรัก ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่า ในวโรกาสครบ 40 พรรษา บนมรรคาแห่งธรรม ของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ในรูปแบบบทกวี จำนวน 40 บทกวี 

ธรรมสวัสดี E -Magazine ฉบับที่ 8 ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มีดำริให้ใช้พื้นที่เสถียรธรรม สถาน หุบเขาโพธิสัตว์ เป็นแหล่งเรียนรู้การพึ่งตนเองได้ ให้คนอื่นเป็นแก่เยาวชน จึงมอบหมายให้ คุณธนิสรา แก้วอินทร์ ทำกิจกรรมปลูก ปรุง แปร ปัน ในโครงการหัวใจเดียวกันและพันมือ บรรณาธิการ โดยเล่าเรื่องผ่านสื่อ ธรรมสวัสดี E -Magazine ซึ่งมีคุณธนิสรา แก้วอินทร์ เป็นบรรณาธิการ และคุณพรทิพย์ ช้างแย้ม เป็นศิลปกรรม ร่วมกับทีมธรรมนิเทศ เสถียรธรรมสถาน เพิ่มเนื้อหาให้มีความหลากหลายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย และให้มีคอลัมน์ประจำที่ร้อยเรียง เรื่องราวจากนักเขียนจิตอาสาของเสถียรธรรมสถานเดิม ที่เป็นศิษย์ของท่านแม่ชีศันสนีย์ จนสามารถ เปลี่ยนวิถีชีวิตของตน ให้มีความสุขได้ง่ายขึ้น และยังสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้อีกต่อไป 

แม้วันนี้เสถียรธรรมสถานจะไม่มีลมหายใจของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต บนผืนดินนี้แล้ว แต่เรื่องราว คำสอน และประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับจากท่านจะยังได้รับการ ‘เล่าต่อ’ ในทุกฉบับ ธรรมสวัสดี E - Magazine เพื่อให้ลมหายใจของท่าน คงยังอยู่ในหัวใจของลูกศิษย์ และผู้ที่ได้อ่าน เรื่องราวของท่านสืบไป

Spiritual Journey

Spiritual Journey

Lorem ipsum dolor sit amet, ut veritus temporibus accommodare pri, eros autem epicurei et eam.

Spiritual Journey

Lorem ipsum dolor sit amet, ut veritus temporibus accommodare pri, eros autem epicurei et eam.